Citáty /

Autor: Gilbert Keith Chesterton

Gilbert Keith Chesterton

Páči sa Vám autor?

Gilbert Keith Chesterton / * 29.5.1874, Londýn - † 14.6.1936, Beaconsfield
(Citáty: 114)

Anglický spisovateľ, esejista, novinár a katolícky filozof. Začiatkom 90. rokov počas štúdia výtvarného umenia ho postihla duševná kríza, keď sa jeho puritánska výchova stretla s dekadentným životným štýlom moderných maliarov, ktorý neprijal. Pravdepodobne z tých čias pochádzala jeho zaujatosť voči modernému maliarstvu a impresionizmu. Štúdium výtvarného umenia zanechal, prešiel k štúdiu anglickej literatúry a duševný pokoj nakoniec našiel v obdive okolitého sveta a vo svojráznej filozofii vďaky svetu. Svoje myšlienky azda najbrilantnejšie vyjadril v knihe Ortodoxia. Na svojich oponentov reagoval knihou Heretici.

Pripisované citáty